background image

Mijn doel is het bevrijden van het lijden dat we onszelf aandoen, en het genieten van het leven en van onszelf. Ik geef hiertoe individuele begeleiding, relatiegesprekken en transformerende healingen. Daarnaast geef ik regelmatig cursussen.

Intake: Je kunt contact opnemen voor een vrijblijvende intake. Ze is bedoeld als kennismaking en om uit te zoeken of ik te bieden heb wat jij zoekt en of we inschatten dat we een goed team zijn. De intake wordt vaak ook gebruikt voor het formuleren van een doel en/of onderwerp. Natuurlijk kan dit in de loop van de gesprekken na overleg veranderen.
Als we besluiten met elkaar in zee te gaan zijn er verschillende mogelijkheden. Individuele gesprekken: Meestal duren de gesprekken een uur, maar er kunnen redenen zijn om korter of langer te werken. Dit is uiteraard in overleg. Ook de frequentie is in overleg. Hierbij is in principe alles bespreekbaar. Jij bepaalt uiteindelijk, al of niet met hulp, altijd wát je wilt, ik help bij het hóe.
Relatiegesprekken: Deze duren meestal anderhalf uur, maar ook hiervan kan afgeweken worden. In principe ligt de nadruk en de verantwoordelijkheid voor beide partners gelijk, tenzij anders afgesproken wordt.
Transformerende healingen: Deze healingen werken op het diepst mogelijke niveau, daar waar energie ontstaat. Ze bestaan uit een gesprek van 45 tot 60 minuten waarin we samen vooral bezig zijn met uit te zoeken wat er op dat moment werkelijk speelt en nodig is. Op grond hiervan kies ik welke healing nodig is. Deze duurt ongeveer 10 minuten. Bij de meeste healingen wordt niet gesproken en lig of zit je zonder iets te hoeven doen, eventueel met gesloten ogen en zit ik naast je, ook vaak met gesloten ogen.

Cursussen: Op gezette tijden en op aanvraag geef ik cursussen rond nondualiteit: Ontwaakt leven, Helen met de Kabbala en het MAGI proces. Zie hiervoor onder cursussen.

Kosten: De kosten voor individuele of relatie begeleiding zijn €60 per uur. Frequentie en duur is flexibel en altijd in overleg. Overleg over de betaling is mogelijk.

Locatie: Ik werk in mijn huis in Houten. Met het openbaar vervoer ben je vanuit Utrecht CS in 10 minuten op station Houten en is het 10 minuten lopen naar mijn huis. Met de fiets is het 5 km vanaf Utrecht Lunetten.

Klachten: Natuurlijk hoor ik het graag als je ergens niet tevreden over bent. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uitkomen, maar mocht dat toch niet het geval zijn dan kun je je richten tot de klachtencommissie Quasir en de geschillencommissie Stichting Zorggeschil waarbij ik aangesloten ben.

Ik ben lid van het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).

Voor mijn privacy-beleid klik hier. Voor meer informatie over je privacy-rechten klik hier.